Monday, December 16, 2019

I am still trying to find out what to to with missing monit in Debian Buster. Will it simply become available soon?

Kuigi Ühendriigid suudavad ka lähitulevikus sisserände abil oma demograafilise defitsiidi korvata, on põliselanike sündide kasvu möödapääasmatuks eeltingimuseks Ameerika ühiskonna enese kultuuriline ja majanduspoliitiline ümbersünd.

Keeleline matemaatika: Kui sa ütled “Kuigi A suudab ka lähitulevikus B abil oma C korvata, on D möödapääasmatuks eeltingimuseks E.”, siis näitab see,

C : demograafiline defitsiit D : põliselanike sündide kasv